facebook

Kopralan
kyläpäivä
25.3.2018

Ristseppälä-
Rättölän
kyläpäivä
7.4.2018

Heinjoki-matka
25.-27.5.2018


Vuoden 2017 Heinjokelainen


Heinjoen
karttakäsikirja


©HEINJOKI-SÄÄTIÖ
Sami Hätönen
Marja Paakki
 

 

päivitetty 17.10.2017 


 

 

 

 

 


 

HEINJOKI-SÄÄTIÖ
Perustettu vuonna 1948. Säätiön pääoman muodostivat tuolloin kotiseudulta siirtyneiden ja toimintansa lopettaneiden yhteisöjen varat. Huomattavimmat lahjoitukset saatiin Heinjoen Sähkö Oy:ltä sekä Heinjoen ja Ristseppälän Osuuskaupoilta.
Säätiö on monin eri tavoin vaalinut entisen kotiseutumme perintöä. Säätiön toimesta on aikaansaatu ja tuettu kotikuntamme historiaan liittyviä asioita.
 

Heinjoen kansallispuku