facebook

Lähde
Heinjoelle
20.-22.5.
2016 !Heinjoen
kartta-käsikirja
ilmestynyt!

 

©HEINJOKI-SÄÄTIÖ
Sami Hätönen

Marja Paakki
 

päivitetty 29.4.2016 


 

 

 


 


 

HEINJOKI-SÄÄTIÖ
Perustettu vuonna 1948. Säätiön pääoman muodostivat tuolloin kotiseudulta siirtyneiden ja toimintansa lopettaneiden yhteisöjen varat. Huomattavimmat lahjoitukset saatiin Heinjoen Sähkö Oy:ltä sekä Heinjoen ja Ristseppälän Osuuskaupoilta.
Säätiö on monin eri tavoin vaalinut entisen kotiseutumme perintöä. Säätiön toimesta on aikaansaatu ja tuettu kotikuntamme historiaan liittyviä asioita.
 

Heinjoen kansallispuku