facebook

Heinjokelais-ten yhteinen
syystapaa-
minen
16.10.2016Heinjoen
kartta-käsikirja
ja seinä-
kalenteri 2017
ilmestyneet!

 

©HEINJOKI-SÄÄTIÖ
Sami Hätönen

Marja Paakki
 

päivitetty 21.9.2016 


 

 

 


 

 


 

HEINJOKI-SÄÄTIÖ
Perustettu vuonna 1948. Säätiön pääoman muodostivat tuolloin kotiseudulta siirtyneiden ja toimintansa lopettaneiden yhteisöjen varat. Huomattavimmat lahjoitukset saatiin Heinjoen Sähkö Oy:ltä sekä Heinjoen ja Ristseppälän Osuuskaupoilta.
Säätiö on monin eri tavoin vaalinut entisen kotiseutumme perintöä. Säätiön toimesta on aikaansaatu ja tuettu kotikuntamme historiaan liittyviä asioita.
 

Heinjoen kansallispuku