facebook

Ristseppälän-Rättölän kyläpäivä
la 23.3.2019

Kopralan kyläpäivä
 su 7.4.2019Heinjoen
karttakäsikirja


©HEINJOKI-SÄÄTIÖ
Sami Hätönen
Marja Paakki
 

 

päivitetty 7.3.2019 


 

 

 

 

 


 

HEINJOKI-SÄÄTIÖ
Perustettu vuonna 1948. Säätiön pääoman muodostivat tuolloin kotiseudulta siirtyneiden ja toimintansa lopettaneiden yhteisöjen varat. Huomattavimmat lahjoitukset saatiin Heinjoen Sähkö Oy:ltä sekä Heinjoen ja Ristseppälän Osuuskaupoilta.
Säätiö on monin eri tavoin vaalinut entisen kotiseutumme perintöä. Säätiön toimesta on aikaansaatu ja tuettu kotikuntamme historiaan liittyviä asioita.
 

Heinjoen kansallispuku