Myytävät tuotteet
 

Muistojen Heinjoki
Heinjoki-Säätiön hallintoelimissä heräsi v. 1982 ajatus kuvateoksen toimittamisesta. Eri kylistä kerättiin ryhmä, joka aloitti kuvien keräyksen. Tavoitteeksi asetettiin vähintään 300 julkaistavaksi kelpaavan kuvan saaminen, kuvia kertyi runsaat 1000 kappaletta. Yhdeksänjäseninen toimikunta kelpuutti 456 kuvaa ja lisäksi 27 kuvaa vuosittain vietetyistä Heinjoki-juhlista. Kirjassa esitellään myös Heinjoki-viiri, jonka on suunnitellut jo  v. 1969 Lassi Jaarinen. Kirjan lopullinen asu saatiin painokuntoon v. 1984.
 
20 €
Kääntymä-kirja, uusi painos 2018
Kirjan ensimmäisen painoksen kirjoitti v. 1968 Veijo Taponen. Kääntymän Maamiesseuran aloitteesta syntyi uusi paranneltu painos Heinjoki-Säätiön avustuksella v. 1998. Kirjan toimikunnassa oli viisi henkilöä, toimikuntaa johti Arvi Noro. Kylän taloista teki kartan Juhani Hyytiäinen, kartta on pienoiskoossa kirjan takakannessa. Kirjassa on kuvia 250 kpl
35 €
Näin myö enne elettii
Heinjoen kirkonkylän koulupiiriin kuului viisi kylää.  Kylät olivat Kurvila, Lahdenperä, Savastila, Vamppala ja Tuokkola. Näistä kylistä kerrotaan v. 1999 ilmestyneessä teoksessa. Kirjaa varten kerättiin noin 900 valokuvaa, joista 533 on kirjassa. Kuvat tallennettu cd-levyille Heinjoki-Säätiön arkistossa. Kuvat työstänyt, korjannut ja retusoinut Lasse Riikonen. Kirjan toimikunta oli kahdeksanjäseninen, Anni-Helena Ranta toimi kirjan kokoajana ja stilisoijana. Kirjassa on heinjokelaisia sananlaskuja ja murresanoja sekä selitykset niihin.
 
26 €
Ristseppälä-Rättölä kyläkirja
Kirja on viimeisin Heinjoen kyläkirjoista. Kirja kertoo Ristseppälän, Rättölän, Pirilän ja Hevossaaren kylien asukkaiden elämästä ennen sotaa, sodan ja molempien evakkomatkojen sekä Kannaksen jälleenrakentamisen aikana. Kirjan toimikunta oli kymmenjäseninen, puheenjohtajana toimi Lassi Jaarinen. Saara Parikka on koonnut tekstit ja saattanut ne painokuntoon. Valokuvat on käsitellyt Lasse Riikonen. Kirjan takakannessa on karttaliite kylien asutuksesta v. 1939. Kirjassa on kuvat nykyiselle Heinjoelle pystytetyistä muistomerkeistä.  Kirja ilmestyi loppuvuodesta 2001.
 
35 €
Heinjokelaisten runoja
Vuosien mittaan heinjokelaisten pöytälaatikoihin oli kertynyt runoja. Heinjoki-Säätiön toimesta runoja kerättiin aktiivisesti parin vuoden aikana. Saara Parikka kokosi runoteoksen. Teos ilmestyi keväällä 2004 ja se sisältää 46 runoa.
(8 €

MUUT MYYTÄVÄT TUOTTEET